pracesestromy.cz

pracesestromy.cz

Služby v oblasti arboristiky, stromolezení, péče o dřeviny a sady, rizikové kácení, těžby a zpracování dřeva.

Rizikové kácení Trutnov

Práce se stromy

Václav Švadlenka

Jmenuji se Václav Švadlenka a nabízím vám své služby v oblasti arboristiky, stromolezení, péče o dřeviny a sady, rizikové kácení, těžby a zpracování dřeva. Působím nejen po celém okrese Trutnov, ale také v celém královéhradeckém kraji. V případě potřeby Vám mohu zajistit povolení nebo dodatečné ohlášení o kácení stromu na příslušném úřadě. Ceny služeb stanovuji až po osobní konzultaci a dohodě o vhodném provedení prací. Jsem pojištěn pro případ škody na majetku do výše 5 milionu Kč.

Moje práce spočívá v zachování zdraví a krásy stromů a sadů, což má nejen estetický, ale také ekologický význam. Naopak rizikové kácení a těžba dřeva jsou zase činnosti, které vyžadují precizní plánování, dovednosti a ohleduplnost k životnímu prostředí. V obou těchto oborech přistupuji k dřevinám s maximální opatrností, abych minimalizovali dopady na okolní ekosystémy a majetek. Jsem vašim spojencem v udržitelném lesním hospodaření a zpracování dřeva s ohledem na budoucí generace.

Nabízené služby


Arboristika

Zajištuji péči o stromy, dřeviny a sady. Provádím výsadbu a následnou péči o ovocné stromy, včetně volby a provedení vhodných řezů.

Stromolezení

Provádím práce na stromech pomocí lezecké techniky. Jsem schopen Vám zhotovit ošetření stromu podle aktuální potřeby a situace.

Rizikové kácení

Postupné kácení stromu ohrožující Váš majetek nebo zdraví. V případě nutnosti provádím práce v různých havarijních situacích.

Těžba a zpracování dřeva

Těžba stromů ve Vašem lese včetně jeho zpracování na jednotlivé sortimenty a následný odvoz dřeva na předem domluvené místo.

Rizikové kácení Trutnov

Adresa

   Radvanice 174, 542 12 Radvanice
    88 00 17 41

Kontakty

   +420 773 465 462
   svadlis@seznam.cz